Support fra servicekontoret

Med et stærkt kædekoncept i ryggen kommer du sikkert fra start som selvstændig købmand. Udover koncept og rammer for butikkens drift vil vi støtte og guide dig undervejs i processen – fra din nye butik bliver overdraget, til du er fortrolig med dit nye ansvar og de opgaver, der følger med i kølvandet.

Vi er mange, der står klar til at hjælpe dig. Og sammen sikrer vi, at du får en god og professionel opstart som selvstændig købmand i Dagrofa.

Vi kan tilbyde sparring indenfor følgende nøgleområder:

  • Økonomisk rådgivning
  • Driftssupport ved overdragelse
  • Salg og driftsrådgivning
  • IT support
  • Regnskabssupport
  • HR rådgivning 

På baggrund af din konkrete situation sammensætter vi et opstartsforløb med præcis den rådgivning og support, vi finder nødvendig for en succesfuld opstart. Forløbet bliver evalueret løbende, og i fællesskab foretager vi de nødvendige tilpasninger.