En god start som selvstændig

I Dagrofa lægger vi stor vægt på at give dig en god start som selvstændig købmand. Og målet er at give dig optimale forudsætninger for hurtigt at skabe arbejdsmæssig og personlig succes i din nye butik.

En god start omfatter

  • Individuelt opstartsforløb 
  • Faglig vurdering af den butik, du skal overtage
  • Tilkobling af nøglepersoner (drift, ledelse og økonomi)
  • Opstart af mentorordning

Ved den faglige vurdering af butikken afdækkes såvel styrker som potentiale og udviklingspunkter. På baggrund heraf udarbejdes en forretningsplan, så der sker en forventningsafstemning af dit fokus de første 6-12 måneder.

Det er vigtigt for os, at du får en målrettet og individuel sparring. Derfor vil du blive tilkoblet forskellige nøglepersoner, der kan vejlede dig omkring drift, ledelse og økonomi. Samtidig vil du blive tilbudt en mentor, der med succes driver en butik i samme kæde.

Vores mentorer er nøje udvalgt, så vi tilsikrer høj kvalitet i sparringen, og du får et optimalt udbytte af ordningen.